poniedziałek, 23 stycznia 2012

Rachel McAdams i Ian McKellen

Wysłane: list, 2 IRC, SAE, 2 zdjęcia 
Sent: letter, 2 IRC, SAE,   2 photos

Kiedy/When: 18.11.2011r.

Otrzymane: 2 zdjęcia        z autografem i dedykacją
Received: 2 photos with autograph and dedication
  
Kiedy/When: 23.01.2012r.
 

Wysłane: list, 2 IRC, SAE, 2 zdjęcia
Sent: letter, 2 IRC, SAE,   2 photos

Kiedy/When: 17.10.2011r.

Otrzymane: zdjęcie         z autografem i dedykacją
Received: photo with autograph and dedication
  
Kiedy/When: 23.01.2012r.