niedziela, 5 maja 2013

Skandar Keynes

Wysłane: list, IRC, SAE, 2 zdjęcia
Sent: letter, IRC, SAE, 2 photos

Kiedy/When: 28.02.2012r.

Otrzymane: 2 zdjęcia z autografem
Received: 2 photos with autograph
  
Kiedy/When: 02.05.2013r.